OM OSS

Om oss

I över 30 år har vi hjälpt företag på bygden att göra goda placeringar,

skapa effektiva pensionsplaner och ge ett fullgott försäkringsskydd.

OM FÖRSÄKRINGSHUSET


När du kommer till oss ska du veta att du och ditt företag får hög och personlig service samt att dina försäkringslösningar blir anpassade efter din verksamhets behov - inte försäkringsbolagens.

 

Försäkringshuset i Jämtland AB bildades 2005 genom en sammanslagning av Försäkringshuset i Östersund och Säkra Skog &  Rosén. Vi har varit verksamma i Östersund i över 30 år. Idag är vi 10 personer på kontoret. Alla med olika bakgrund och med lång erfarenhet från bank och försäkring, vilket ger oss en bred kompetens inom finansiell rådgivning. Vi bevakar och analyserar dina intressen för att optimera din ekonomiska situation och ge dig tid över till annat nu och i framtiden! Vi är totalt 5 delägare som alla är dagligt aktiva i rörelsen och alla bor och verkar för att företagande och beslutsfattande ska bedrivas lokalt på orten. Idag tillhör vi Söderberg & Partners som även centralt gått in som delägare vilket innebär att vi med lokal närvaro kombinerar den stora organisationens tyngd med den lilla aktörens snabbhet och lyhördhet.

 

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet och för att få bedriva denna ställs ett flertal krav på oss som bolag, men också på de enskilda försäkringsförmedlarna. Bl a ska vi som förmedlar försäkringar och ger finansiella råd ha en bred försäkringskunskap, besitta relevant kunskap inom juridik och ekonomi samt även ha praktisk erfarenhet. Samtliga anställda på Försäkringshuset har genomgått adekvata utbildningar och har den erfarenhet som krävs.

 

Försäkringshusets verksamhet som försäkringsförmedlare och rådgivare regleras av bland annat lag (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter och lag (2005:405) om försäkringsförmedling.

 

Försäkringshuset står under tillsyn av Finansinspektionen (FI) vilken är den myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Finansinspektionen ska på begäran upplysa kunder och andra om en anställd hos Försäkringshuset har rätt att förmedla försäkringar och om denna rätt är begränsad till visst slag av försäkring, någon eller några försäkringsklasser eller grupper av försäkringsklasser.

För kontroll av tillstånd, kontakta Finansinspektionen

 

Vi förmedlar försäkringar från ett stort antal försäkringsgivare, som exempelvis, Länsförsäkringar, Skandia, SEB Pension & Försäkring, Movestic, SPP, Folksam, Future Pension, If, Euro Accident, Trygg-Hansa, Dina försäkringar, Moderna försäkringar, AIG. Men det finns även andra som vi förmedlar försäkringar åt.


Våra tillstånd mm går idag via Söderberg & Partners.

 

 

 

 

  

 

 


Vad säger våra kunder?

Att få proffesionell hjälp och stöd av en försäkringsförmedlare som faktiskt bryr sig om hur ditt företag, du själv och dina anställda är skyddad gör att vi kan fokusera på verksamheten och veta att vi har maximallt skydd om något skulle hända och trygghet när vi slutar att arbeta. 


Niklas Andersson, Nordic Photo Gear AB