KLAGOMÅL

Om vi inte gör det vi ska

 

Skulle du av någon anledning vara missnöjd med en tjänst som Försäkringshuset levererat är det nödvändigt att Du hör av Dig så snart som möjligt.

 

När Du vill klaga, bör Du först och främst vända Dig till den medarbetare på Försäkringshuset som Du haft kontakt med angående det ärende som reklamationen gäller. Skulle Du fortfarande vara missnöjd efter detta kan Du gå vidare genom att skriftligen kontakta klagomålsansvarig på Försäkringshuset.

 

När Du klagar skriftligen ska du bifoga kopior på relevanta handlingar. Det är bra om Du anger vilka medarbetare på Försäkringshuset Du haft kontakt med i ärendet, samt när dessa kontakter skett.

 

Försäkringshusets ambition är att ett klagomål ska behandlas snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt.


 

Kontaktuppgifter klagomålsansvarig:

Försäkringshuset i Jämtland AB

Att. Klagomålsansvarig Håkan Lycke

Box 14

831 21  Östersund


Mer informaiton finns på: Söderberg & Partners