PERSONFÖRSÄKRING

PERSONFÖRSÄKRING


Vi har ett försäkringsskydd genom samhällets socialförsäkring och i de flesta fall genom vår anställning.

Som företagare har du ett mycket sämre skydd än som anställd och därför är detta extra viktigt för företagare att se över.

Men de flesta av oss behöver komplettera de allmänna försäkringarna med egna försäkringar.

Mer information finns på: Söderberg & Partners

KAPITALPLACERING

 

Kapitalförsäkringar och är ett sparande som inte är avdragsgillt. Utfallande belopp är skattefritt. Kapitalförsäkringen kan hanteras friare än till exempel en pensionsförsäkring eftersom den inte är bunden tills du fyller 55 år. En annan fördel är att väljer förmånstagare på utfallande belopp.

 

Du kan byta fonder utan skattekonsekvenser. Du kan också göra uttag under försäkringstiden. Kapitalförsäkringen är ett bra alternativ när du ska spara till framtida investeringar eller finansiera ett barns eller barnbarns studier.

 

Vi kan även erbjuda dig som privatperson ISK, vilket är ett förenklat konto för dig som vill placera i fonder och aktier men inte vill redovisa varje vinst och förlust i deklarationen, istället schablonbeskattas detta konto, vilket i de flesta fall blir bättre för dig som innehavre av kontot. 2021 är skatten 0,375% av kapitalet

PENSIONFÖRSÄKRING


Pensionsförsäkring kan antingen tecknas i traditionell livförsäkring eller fondanknuten pensionsförsäkring. I den traditionella livförsäkringen förvaltas premierna av försäkringsbolaget och placeras främst i obligationer, fastigheter och aktier. Livförsäkringen har en garanterad avkastning, men ger även möjlighet till avkastning därutöver.


Väljer du en fondförsäkring bestämmer du själv vilken risk du vill ta och i vilka fonder ditt sparande ska placeras, utan garanterad avkastning. Du kan när som helst byta mellan olika fonder. Pensionförsäkringen kan kombineras med efterlevandeskydd eller återbetalningsskydd. Detta ger extra ekonomisk trygghet till din familj. Du kan även ha en premiebefrielseförsäkring som garanterar att försäkringsgivaren betalar premierna även om du blir sjuk.


Du kan själv välja när du vill att utbetalningen av din pension ska påbörjas, dock tidigast från och med din 55-årsdag. Du kan även bestämma om den ska tas ut under ett begränsat antal år eller livsvarigt.


Premien i pensionsförsäkringar är avdragsgill inom vissa ramar.


 

SJUKVÅRDFÖRSÄKRING


Sjukvårdsförsäkringen ger skydd om du eller någon som är viktig för dig skulle drabbas av sjukdom eller olycksfall. Den försäkrade slipper långa köer till operation och specialistvård. Du får tillgång till vård med hög tillgänglighet, kvalité och servicenivå, vilket gör att du kan komma tillbaka till ditt arbete med förkortad sjukdomstid. Du får själv vara med och påverka tidpunkt för resa och behandlingar.


Sjukvårdsförsäkringen försäkrar att du får bästa möjliga vård den dag du skulle vara i behov av den. Försäkringen kan tecknas av arbetsgivare till mån för anställda, eller av dig som privatperson. Så se om ditt företag, teckna en sjukvårdförsäkring för dina anställda.


Olycksfallsförsäkring


Vad händer om du drabbas av en olycka? Vet du om du försäkrad mot bestående men? Fundera inte utan kom till oss så hjälper vi dig att ta reda på detta. Du har säkert en bilförsäkring om bilen går sönder men vad har du för täckning om du skadar dig själv?


Livförsäkring


Hur mycket pengar har din familj att klara sig på om du avlider? Klarar familjen ekonomi? Teckna en livförsäkring så får din familj skattefria pengar omgående vid dödsfall. Prata med oss så kan vi räkna ut hur mycket som din familj behöver.


Sjukförsäkring


Din ersättning vid längre tids sjukdom kan variera mycket. Vet du inte hur mycket du får vid sjukdom kan vi hjälpa dig att ta reda på detta. Från Försäkringskassan får du som mest cirka 24 625 kronor före skatt (2021).


Som företagare har du ett mycket sämre skydd än som anställd och därför är detta extra viktigt.

GRUPPFÖRSÄKRING


Vi har en gruppförsäkring som du som kund hos oss kan teckna på dig själv samt om du är arbetsgivare har möjlighet att erbjuda dina anställda en bra och förmånlig gruppförsäkring. Den innehåller flera bra försäkringar som kompletterar samhällets skyddsnät. Med de försäkringar som ingår - bl.a. liv-, sjuk-, olycksfall och barnförsäkring – får du och anställda ett starkt och mycket prisvärt försäkringsskydd. Givetvis kan hela familjen medförsäkras.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​