FÖRETAGSFÖRSÄKRING

SAKFÖRSÄKRING


Företagsförsäkring - Motorförsäkring- Styrelse/VD


En sakförsäkring är ett försäkringsskydd vid brand, stöld eller skada på saker, i hemmet eller när det gäller fordon.

Exempel på sakförsäkringar är bilförsäkring, allriskförsäkring och hemförsäkring för boende.

Även olycksfallsförsäkring kan räknas som en sakförsäkring i det svenska systemet.


Mer information finns på: Söderberg & Partners

FÖRETAGSFÖRSÄKRING


Varje bransch och varje företag har sina speciella förutsättningar, risker och behov av försäkringsskydd. Detta är utgångspunkten för oss på Försäkringshuset när vi tillsammans med våra kunder sållar fram de bästa försäkringsalternativen.


Vi finns också där för dig om du skulle drabbas av en skada. Vi kopplar då ihop dig med rätt handläggare och tillsammans ser vi till att allt fungerar.MOTORFÖRSÄKRING


Varje år inträffar tusentals olyckor där bilar, lastbilar, traktorer eller andra motordrivna redskap är involverade.

Vi hjälper dig hitta försäkring för alla typer av fordon och motordrivna redskap.

Personskador som drabbar dig som förare och medpassagerare täcks också in av skyddet.

Så se till att försäkra bilen och de andra fordonen.

FÖRSÄKRING FÖR STYRELSE/VD


I rollen som VD och styrelseledamot har du ofta ett personligt ekonomiskt ansvar och kan därmed bli skadeståndsskyldig. En ansvarsförsäkring för VD och styrelse ger dig ett tryggt skydd och vi på Försäkringshuset hjälper dig att välja rätt.


VD och styrelseledamöter har ett långtgående ansvar i ett företag.. Man kan bli skadeståndsansvarig enligt reglerna i t.ex. aktiebolagslagen, skattebetalningslagen och även på andra grunder. Skadeståndskravet kan uppgå till mycket höga belopp som inte ersätts av den allmänna ansvarsförsäkringen. Det kan framställas av såväl företaget självt, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. Därför är VD- och styrelseansvarsförsäkring ett klokt val.