PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter


Behandling av personuppgifter

Dataskyddsförordningen reglerar hur alla organisationer och branscher sparar eller på något sätt hanterar personuppgifter om EU-medborgare. För Försäkringshuset rör det till exempel uppgifter om våra kunder och anställda.


Vi ser alltid till att behandla personlig information ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet.

De personuppgifter som vi samlar in om dig behandlas enligt de lagar och förordningar som gäller vid tidpunkten. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna teckna och fullgöra försäkringsavtal, vidta åtgärder som begärts av dig, ge en helhetsbild av ditt engagemang inom försäkring och eventuella placeringar.


Vi använder uppgifterna inom Försäkringshuset men kan i vissa fall lämnas vidare till företag,

och organisationer som Försäkringshuset samarbetar med, exempelvis försäkringsbolag. Personuppgifter kan också lämnas ut till myndigheter om vi är skyldiga till det enligt lag.


Du som kund har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har och du har också vissa möjligheter att begära till exempel rättelse eller radering av dina personuppgifter.

En personuppgift är all data som kan länkas till en person som är i livet. För oss kan det vara aktuellt att lagra uppgifter som exempelvis personnummer, postadresser, mejladresser, telefonnummer, försäkringsnummer etc.

 


Mer information finns på: Söderberg & Partners